Abstract

En aquest clima de revulsió cosmopolita, Rodolf Sirera (València 1948) és el màxim representant de la dramatúrgia textual del País Valencia. De fet hi ha una relació molt notable entre, per una banda, el desenvolupament contemporani del teatre valencià i, per l'altra, els esforços i temptatives de Rodolf Sirera i el seu germà Josep Lluís de promoure, valorar i sostenir les arts escèniques en aquest país (Bou 1988d). Com assenyala John London al seu resum detallat de l'activitat teatral dels germans Sirera, si l'autor teatral català a Barcelona es trobava obligat a enfrontar-se amb nombroses dificultats, la situació a València era encara pitjor, per causa de l'escassa valoració de la llengua catalana de part de la burgesia valenciana i perquè l'ús teatral de la llengua autòctona en gran part s'havia relegat als contextos regionals o folklòrics (London 1996). Josep Lluís Sirera ha donat una explicació elaborada de les dificultats d'escriure teatre al País València a Passat, present i futur del teatre valencià (Sirera, J. Ll. 1977). El seu germà Rodolf comença la seva activitat teatral a finals dels anys seixanta, participant en el moviment del teatre independent. Els estudis de Fàbregas (1972 i 1978) i Fuster (1973) ens donen alguns dels primers testimonis de l'aparició, dins d'un context cultural de «conservadorisme local», de la nova dramatúrgia valenciana que proposen els germans Sirera amb obres com La pau retorna a Atenes (1970) i Homenatge a Florentí Montfort (1971). És dins d'aquest ambient que fundà Rodolf Sirera el 1972, juntament amb el seu germà Josep Lluís i altres, el grup El Rogle, experiència collectiva que duraria fins al 1977. Si avui Sirera és autor de més de quaranta textos teatrals (alguns d'aquests escrits en collaboració amb el seu germà), la seva trajectòria com a dramaturg -a més de les seves activitats com a traductor, guionista, assessor i gestor cultural- ha estat marcada per un sentit de compromís polític que l'ha incitat a defensar la dignitat i la professionalització de l'escena teatral en català al País Valencià i a impulsar la seva renovació estètica. Aquest sentit de compromís amb la identitat cultural valenciana, evident en I'evolució temàtica de les seves obres, ha estat traçat de manera explícita per Ramon X. Rosselló (2001).

Document Type

Book Chapter

Publication Date

2009

Publisher Statement

Copyright © 2009 Vicens Vives. This book chapter first appeared in Panorama crític de la literatura catalana: Segle XX de la postguerra a l'actualitat.

Please note that downloads of the book chapter are for private/personal use only.

Purchase online at Vicens Vives.

Share

COinS