Abstract

La conjunció entre viatges i traducció ha estat un baròmetre habitual de la vitalitat del panorama teatral català. A Catalunya la mobilitat acostuma a ser sinònim de prestigi, i l'èxit en teatre sovint es mesura en funció de l'abast i el reconeixement internacionals. A més a més, en el cas dels dramaturgs que escriuen en català, sempre conscients de la precària situació de la seva llengua i la seva identiat cultural, la posició paradoxal tant de distància com de proximitat política que mantenen amb Espanya n'ha accentuat, potser, l'anhel de pertànyer a una efera global més gran.

Document Type

Article

Publication Date

4-2015

Publisher Statement

Copyright © 2015 PEN Català. This article first appeared in Visat 19 (April 2015).

Please note that downloads of the article are for private/personal use only.

Share

COinS