Abstract

Dins de la galáxia teatral formada per estrelles de grans i petites dimensions que és l'escena catalana contemporània, Josep M. Benet i Jornet (Barcelona, 1940) és com un cometa; no un d'aquells estels fugaços que apareix en una de les seves obres més reeixides (Fugaç, 1992), sinó com un cometa la trajectória creativa del qual ha estat marcada per un procés constant d'evolució i renovació estètiques, un cometa que ha deixat una lluïssor indeleble, que li ha permès d'omplir el buit entre generacions. Es podria afirmar que Benet i Jornet és el dramaturg en vida més eminent i consumat de Catalunya. Si al llarg de les darreres dues dècades l'escena catalana ha experimentat un veritable boom en l'escriptura i muntatge d'obres teatrals, aleshores l'enorme aportació de Benet a aquest renaixement del teatre de text és indiscutible. Per tant, no és d'estranyar que tant els crítics teatrals de Barcelona com el públic sovint es refereixin a ell com el «nostre dramaturg», un epitet que implica no només un sentit de possessió sinó també cert grau d'orgull nacional, afecte i admiració.

Document Type

Contribution to Book

Publication Date

2005

Publisher Statement

Copyright © 2005 Proa/Teatre Nacional de Catalunya. This preface first appeared in Salamandra.

Please note that downloads of the preface are for private/personal use only.

Purchase online at Proa/Teatre Nacional de Catalunya.

Share

COinS