Abstract

Les obres teatrals de Josep M. Benet i Jornet estan marcades per un interès en l'experiencia polifacètica de la mirada i el paper del perspectivisme dins el terreny teatral. Un impuls aporètic guia bona part de la seva obra més recent, ja que ens condueix a mons misteriosos i a espais buits en què facilment podem perdre'ns o on ens costarà de trobar el camí. Una atmosfera de misted envolta una ttanscripció poètica de l'espai, ja sigui una realitat psíquica interior o un paisatge exterior. Són espais fràgils en concepció, sovint perillosament al punt d'esvair-se. Els títols epigramàtics d'algnnes de ks darreres obres de Benet ens ofereixen indicis importants quant a la seva dramatúrgia: el teatre és per a ell un lloc de "desig", en què la mirada de l'espectador intenta copsar una imatge "fugaç" de Ia realitat. No ens ha de sorprendre que la imatge del calidoscopi, amb les seves configuracions de color i llum elusives i en canvi constant, aparegui volta rera volta com una metàfora temporal i temàtica molt apta. Aquesta inclinaciò fenomenologica del teatre de Benet atrau l'atenció vers el joc de percepció i subjectivitat, que és una part intrínseca del teatre. Erls permet coneixer de forma única no nomes els seus mons de ficciò sinò potser, també, els mecanismes interns de la nostra propia consciència. L'espai teatral es converteix en ambient per emprendre una mena d'exercici psíquic i espiritual. Benet utilitza diverses maneres de frustrar l'impuls natural de part de l'espectador de buscar algun sentit de coherència narrativa. Convida de manera implícita a l'espectador a alliberar-se de les seves inhibicions i deixarse portar per la contemplació lliure i espontània dels mons psíquics que es retraten sabre l'escenari. Com declara una de les veus masculines de Testament (1995), fent eco de les paraules de “l’home" de Desig (1989) o "la noia" de Fugaç (1992), "M'havia deixat anar i... Deixa't anar. Au, deixa-t’hi anar".

Document Type

Article

Publication Date

2006

Publisher Statement

Copyright © 2006 Association Francaise des Catalanistes. This book chapter first appeared in El teatre de Josep M. Benet i Jornet.

Please note that downloads of the book chapter are for private/personal use only.

Purchase online at Association Française des Catalanistes

Share

COinS