Abstract

L'apropiació i reinscripció que de Hamlet ha fet Manuel Molins, titulada Una altra Ofèlia (2001, estrenada al Teatre Rialto de València el 2004), comença, com a l'obra de Shakespeare, amb l'aparició d'un fantasma. A la primera de les nou escenes, el personatge d'Ofèlia explica a la falstaffiana I pitonissa I herborista Dida (personatge síntesi que és el resum de molts personatges shakespearians) un somni que ha tingut i en el transcurs del qual ha presenciat la manifestació d'un espectre en l'esplanada del castell. D'alguna manera, des del moment que comença l’obra, Ofèlia sembla haver usurpat el paper de Hamlet, ja que Molins ha proporcionat una nova veu i una nova força verbal a un personatge femení que, en un altre moment, havia estat víctima de diatribes i d'ultratges verbals. És ella, en lloc de Hamlet, qui ara te l'oportunitat de somniar, i és ella qui ara es troba perseguida pels espectres. Els fantasmes, en efecte, poblen l'obra de Molins, com també ho fan al castell d'Elsinore i a les obres de Shakespeare en general. Una altra Ofèlia, podríem dir, és una expressió paradigmàtica d'allo que l’eminent teòric teatral nord-americà Marvin Carlson anomena a haunted text ("un text fantasmagoritzat"), en el sentit que conté signes, residus i escombraries d'un extens procés de reciclatge teatral, intricadament lligat a la recepció del públic i a la memòria històrica i cultural. "Espectres. Tots hi esdevenim espectres", declara l'Ofèlia de Molins, en un monòleg central (l'equivalent contemporani del soliloqui Shakespearià). Són espectres que serveixen com a punts d’enllaç amb el passat; no tan sols dins del context de la història teatral o literària (en el sentit intertextual o metatextual més obvi), sinó també per la manera com construeixen ponts i correlacions que ens permeten de comunicarnos amb una història cultural collectiva. Com apunta Francesc Foguet de manera encertada al seu pròleg de I'obra, Molins "aspira a dotar la paraula d'una dimensió mitica. I ens revela "un present sedimentat de memòria".

Document Type

Book Chapter

Publication Date

2008

Publisher Statement

Copyright © 2008 Universitat de València. This book chapter first appeared in Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramatúrgia de Manuel Molins.

Please note that downloads of the book chapter are for private/personal use only.

Purchase online at Universitat de València.

Share

COinS