Abstract

V období mezi lety 1950 a 1980 země v různých částech Latinské Ameriky zaznamenaly nebývale dramatický společenskopolitický vývoj, jehož důležitým mezníkem byla kubánská revoluce. Tato skutečnost se odrazila i v oblasti kultury. Na levicově orientované politické scéně vládlo přesvědčení o nevyhnutelnosti ozbrojeného boje za lepší společnost, přičemž klíčová úloha se přisuzovala cheguevarovské doktrině „nového člověka“. Tímto směrem se obraceli především ti, kteří ve své zemi chtěli svrhnout vládnoucí diktaturu a kořeny četných problémů tehdejší společnosti spatřovali především v sociální nerovnosti. Celou Latinskou Ameriku zachvátily revoluční myšlenky.

Document Type

Article

Publication Date

10-2014

Publisher Statement

Copyright © 2014 Spolek přátel vydávání časopisu HOST. This article first appeared in Host 30:8 (October 15, 2014), 44-47.

Please note that downloads of the article are for private/personal use only.

Share

COinS